Tekrarlı alanlara pratikçe ulaşın

Tekrarlı alanları AlanAdi[tekrarno] şeklinde çağırabilirsiniz

FileMaker’da tekrarlı alanlar sayesinde benzer tipteki bilgier için tablomuzdaki alan sayısını azaltabiliyoruz. Hesaplamalarda GetRepetition fonksiyonu ile alanın istediğimiz tekrarını çekebiliriz.

Bunun daha pratik yolu var, bir çok yazılım dilinde array’deki (dizi) değeri çekmek için kullanılan köşeli parantezler FileMaker’da da çalışıyor. Üstelik layout (yerleşim) modunda merge field yaparken dahi bu yöntemi kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca köşeli parantez içine doğrudan sayı girebildiğiniz gibi $değişken yada $$global_değişken de girebilirsiniz.

 

 

Örnekler

Hesaplama alanı içerisinde TekrarlıAlanim[2] şeklinde 2. tekrardaki bilgi çekilebilir.

Layout modunda metin kutusuna <<TekrarliAlanim[2]>> yazarak browse (inceleme) modunda ikinci tekrarın ekranda gözükmesini sağlayabilirsiniz.

TekrarlıAlanim[$sayac] ile değişkendeki bilgiye göre tekrardaki veriyi çekebilirsiniz.

Calculation Alana Comment Eklemek

Bir çok hesaplamayı FileMaker’da Calculation alanlar sayesinde yapıyoruz. Metinsel, Matematiksel, İstatistiksel vb. kategorilere ayrılmış bir çok ön tanımlı fonksiyonu kullanarak karmaşık hesaplamalar yaptırmak mümkün.

Ancak hesaplama karmaşıklaştıkça sonradan okuması da zor oluyor. Bu noktada Comment (yorum yada hatırlatıcı diyebiliriz) satırlarının önemi kendini hissettiriyor.

Hesaplama formülünde çift slash (//) işareti,  satır sonuna kadar olan bölümü comment satırına çevirir, yani hesaplamaya dahil etmez. Hesaplama ile ilgili açıklamaları/ipuçlarını başına // ekleyerek yazabilirsiniz.

Slash yıldız (/*) ise birden çok satırı comment haline getirmek için kullanılabilir ve yıldız slash (*/) ile kapatılır.

Comment satırları hatırlatıcı notlar için kullanılabildiği gibi,  geçici olarak pasif yapmak istediğiniz satırların başına da koyabilirsiniz. Satırı silmediğiniz için, daha sonra ihtiyaç olduğunda tekrar aktif hale kolayca getirebilirsiniz.

filemaker hesaplama comment örneği

Duplicate Record (Kaydı Çoğalt) Davranış Farklılığı

Duplicate Record (kaydı çoğalt) komutu bildiğiniz gibi kaydı çoğaltır. Çoğaltma işlemi yaparken küçük bir detay duruma bağlı olarak değişir;

  • Kayıtlar sıralı (sorted) durumdayken duplicate komutunu çalıştırdığınızda yeni oluşan kayıt hemen altında yer alıp sıralamaya dahil olur.
  • Kayıtlar sırasız (unsorted) durumdayken duplicate komutunu çalıştırdığınızda yeni oluşan kayıt listenin sonuna gider.

Özellikle loop (dögü) içerisinde tüm kayıtları duplicate ile çoğaltmak isterseniz loop öncesinde kayıtları sırlamanız faydalı olacaktır.