FileMaker Script Adımlarının Türkçe Açıklamaları

İngilizce Türkçe İlk Ver. Platform Desteği
Pro Srv Go CWP WD Runtime
Control script steps Kontrol Betik Adımları
Pause/Resume Script Betiği Duraklat/Sürdür 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Halt Script Betiği Durdur 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Perform Script Betik Çalıştır 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor
Exit Script Betikten Çık 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Configure Region Monitor Script Bölge Takip Betiğini Yapılandır 16 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Else Değilse 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Set Variable Değişken Ayarla 8 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Loop Döngü Başlat 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Exit Loop If Döngü Bitir Eğer 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
End Loop Döngü Sonu 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
If Eğer 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Else If Eğer Değilse 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
End If Eğer Sonu 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Set Error Capture Hata Yakalama Ayarla 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Allow User Abort Kullanıcın Vazgeçmesine İzin Ver 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Install OnTimer Script OnTimer Betiğini Yükle 10 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Perform Script On Server Sunucuda Betiği Çalıştır 13 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor
Set Layout Object Animation Tasarım Nesnesi Animasyonunu Ayarla 13 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Navigation script steps Navigasyon Betik Adımları
Close Popover Açılan Pencereyi Kapat 13 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Go to Field Alana Git 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Enter Find Mode Bul Moduna Gir 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Enter Browse Mode Gözat Moduna Gir 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Go to Related Record İlişkili Kayda Git 6 Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor
Go to Record/Request/Page Kayda/İsteğe/Sayfaya Git 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Go to Object Nesneye Git 8.5 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Go to Previous Field Önceki Alana Git 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Enter Preview Mode Önizleme Moduna Gir 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Go to Portal Row Portal Satırına Git 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Go to Next Field Sonraki Alana Git 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Go to Layout Tasarıma Git 6 Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor
Editing script steps Düzenleme Betik Adımları
Perform Find/Replace Bulma/Değiştirme Gerçekleştir 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Undo/Redo Geri Al/Yenile 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Cut Kes 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Copy Kopyala 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Set Selection Seçimi Ayarla 6 Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Clear Temizle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Select All Tümünü Seç 6 Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Paste Yapıştır 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Fields script steps Alanlarla iligli Betik Adımları
Set Field Alan Ayarla 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Replace Field Contents Alan İçeriğini Değiştir 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Relookup Field Contents Alan İçeriğini Yeniden Ara 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Export Field Contents Alan İçindekileri Dışa Aktar 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Insert From Device Cihazdan Ekle 13 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Insert From Index Dizinden Ekle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Insert File Dosya Ekle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Insert Current User Name Geçerli Kullanıcı Adını Ekle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Insert Current Date Geçerli Tarihi Ekle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Insert Current Time Geçerli Zamanı Ekle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Insert Calculated Result Hesaplanan Sonucu Ekle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Set Field By Name İsimle Alan Ayarla 10 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Insert Text Metin Ekle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Insert PDF PDF Ekle 12 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Insert Picture Resim Ekle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Insert Audio/Video Ses/Video ekle 12 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Insert From Last Visited Son Ziyaret Edilenden Ekle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Set Next Serial Value Sonraki Seri Değeri Ayarla 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Insert From URL URL”den Ekle 12 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor
Records script steps Kayıtlarle ilgili Betik Adımları
Save Records As Snapshot Link Anlık Görüntü Bağlantısı Olarak Kayıtları Kaydet 11 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor
Commit Records/Requests İşle Kayıtlar/İstekler 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Open Record/Request Kaydı / İsteği Aç 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Duplicate Record/Request Kaydı / İsteği Çoğalt 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Copy Record/Request Kaydı / İsteği Kopyala 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Delete Record/Request Kaydı / İsteği Sil 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Revert Record/Request Kaydı/ İsteği Geri Al 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Import Records Kayıt Al Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Export Records Kayıt Ver 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Save Records As Excel Kayıtları Excel Olarak Kaydedin 8 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Save Records As PDF Kayıtları PDF Olarak Kaydedin 8 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor
Delete Portal Row Portal Satırını Sil 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Truncate Table Tabloyu Kes 15 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Copy All Records/Requests Tüm Kayıtları / İstekleri Kopyala 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Delete All Records Tüm Kayıtları Sil 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
New Record/Request Yeni Kayıt / İste 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Found Sets script steps Bulunan Kayıtlarla ilgili Betik Adımları
Perform Find Arama Gerçekleştir 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Omit Multiple Records Birden Çok Kayıtlar 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Extend Found Set Bulunan Kümeyi Genişlet 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Constrain Found Set Bulunan Kümeyi Sınırla 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Find Matching Records Eşleşen Kayıtları Bul 12 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Perform Quick Find Hızlı Arama Gerçekleştir Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Omit Record Kaydı Gözardı Et 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Sort Records by Field Kayıtları Alana Göre Sıralama 12 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Sort Records Kayıtları Sırala 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Unsort Records Kayıtların Sıralanmasını Kaldır 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Modify Last Find Son Aramayı Değiştir 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Show All Records Tüm Kayıtları Göster 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Show Omitted Only Yalnızca Elenenleri Göster 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Windows script steps Pencere Yönetimi Betik Adımları
Show/Hide Toolbars Araç Çubuklarını Göster / Gizle 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
View As Görüntüleme Modu 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Show/Hide Menubar Menü Çubuğunu Göster/Gizle 13 Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor
Show/Hide Text Ruler Metin Cetvelini Göster / Gizle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Set Window Title Pencere Başlığını Ayarla 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Adjust Window Pencereyi Ayarla 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Freeze Window Pencereyi Dondur 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Close Window Pencereyi kapat 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Scroll Window Pencereyi Kaydır 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Select Window Pencereyi Seç 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Move/Resize Window Pencereyi Taşı / Yeniden Boyutlandır 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Refresh Window Pencereyi Yenile 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Arrange All Windows Tüm Pencereleri Yerleştir 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Set Zoom Level Yakınlaştırma Düzeyini Ayarla 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
New Window Yeni Pencere 6 Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Files script steps Dosyalarla ilgili Betik Adımları
Set Multi-User Çoklu Kullanıcı Ayarla 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open File Dosya Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor
Convert File Dosyayı Dönüştür 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Close File Dosyayı Kapat 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Recover File Dosyayı Kurtar 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Save a Copy as Kopyayı Farklı Kaydet 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Set Use System Formats Sistem Biçimlerini Kullanmayı Ayarla 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Print Yazdır 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Print Setup Yazdırma Ayarı 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
New File Yeni Dosya 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Accounts script steps Kullanıcı Hesapları Betik Adımları
Enable Account Hesabı Etkinleştir 7 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Delete Account Hesabı Sil 7 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Add Account Hesap Ekle 7 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Reset Account Password Hesap Şifresini Sıfırla 7 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Change Password Şifre Değiştir 7 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Re-Login Yeniden Oturum Aç 7 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Spelling script steps Yazım Kontrolü Betik Adımları
Check Found Set Bulunan Kümeyi Denetle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Check Record Kaydı Denetle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Edit User Dictionary Kullanıcı Sözlüğünü Düzenle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Check Selection Seçimi Denetle 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Correct Word Sözcüğü Düzelt 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Select Dictionaries Sözlük Seç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Spelling Options Yazım Seçenekleri 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Open Menu Item script steps Aç Menüsü Betik Adımları
Open Launch Center Başlatma Merkezini Aç 16 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Open Script Workspace Betik Çalışma Alanını Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Find/Replace Bul / Değiştir”i aç 7 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Open Manage Value Lists Değer Listelerini Yönet”i Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open File Options Dosya Seçeneklerini Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor
Upload To FileMaker Server Filemaker server”a yükle 13 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Manage Containers Kapsayıcıları Aç 12 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Edit Saved Finds Kaydedilen Aramayı Düzenleyi Aç 10 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Open Sharing Paylaşımı Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Manage Layouts Tasarımlar”ı Yönet”i aç 11 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Manage Themes Temalar”ı Yönet”i Aç 13 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Preferences Tercihleri ​​Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Open Remote Uzaktan”ı Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Manage Data Sources Veri Kaynaklarını Yönetmeyi Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Manage Database Veritabanı”nı Yönetmeyi Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Open Help Yardım”ı Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor
Miscellaneous script steps Diğer Betik Adımları
Perform AppleScript (macOS) AppleScript Çalıştır 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
AVPlayer Play AVPlayer Oynatma 14 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
AVPlayer Set Playback State AVPlayer Set Oynatma Durumu 14 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
AVPlayer Set Options AVPlayer Set Seçenekleri 14 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Allow Formatting Bar Biçimlendirme Çubuğuna İzin Ver 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor
Beep Biple 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Send DDE Execute (Windows) DDE Yürütme Komutu Gönder 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Get Directory Dizin Al 14 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Enable Touch Keyboard Dokunmatik Klavyeyi Etkinleştir 14 Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor
Send Mail E-Posta Gönder 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Install Plug-In File Eklenti Dosya”sını Yükle 12 Destekleniyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor
Install Menu Set Menü Kümesini Yükle 8 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Refresh Object Nesne”yi Yenile 13 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Send Event Olay Gönder 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Flush Cache to Disk Önbelleği Diske Boşalt 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Show Custom Dialog Özel İletişim Kutusunu Göster 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Refresh Portal Portal”ı Yenile 14 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Destekleniyor
Speak (macOS) Sesli Oku 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Execute SQL SQL Yürüt 6 Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor
Dial Phone Telefon Numarasını Çevir 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Open URL URL Aç 6 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Exit Application Uygulamadan Çık 6 Destekleniyor Destekleniyor Kısmen Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
Set Web Viewer Web Görüntüleyiciyi Ayarla 8.5 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor Desteklenmiyor Kısmen Destekleniyor Destekleniyor
# (Comment) # (Yorum) 6 Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor Destekleniyor