Hata Kodu: 1 – User canceled action

FileMaker’daki bu hatanın Türkçe karşılığı “Kullanıcı işlemden vazgeçti”

 

Bazı script adımlarında, “with dialog” (diyalog penceresi) seçeneği açıksa kullanıcıdan bilgi beklenir. Örneğin Save as Excel, Import Records gibi script adımları dosya seçmemizi ister. Benzer şekilde Sort Records, Replace Records yapılacak işlem için detayları belirtmemiz için diyalog penceresi açar. Yada Delete Record, Print gibi script adımlar teyit almak için mesaj gösterir.

Kullanıcı, kendisinden bir bilgi beklendiği diyalog penceresinde “Cancel” (vazgeç) tuşu ile ilgili script satırının çalışmasını engellediği durumda 1 hata kodu üretilir. Bu hata kodu sayesinde iptal edilen adım scriptin devamını ilgilendiriyorsa gerekli aksiyonu alabiliriz.

Örneğin aşağıdaki gibi bir kayıt alma scripti yazıyor olalım.

# Kayıt al
Import Records [ With dialog: On ]
#
# Kayıtları düzenle
Replace Field Contents [ With dialog: Off ; dummy::SiraNo ; Serial numbers ]
Sort Records [ With dialog: Off ]
#
#  Tekrar Kaydet
Save Records as Excel [ With dialog: On ]

Bu script öncelikle kullanıcının seçeceği dosyayı içeri alıp üzerinde bazı işlemleri otomatik gerçekleştiriyor ve sonucu Excel dosyası olarak kaydediyor.
Yalnız scriptin ilk adımı Import Records’ta kullanıcı dosya seçmediyse geri kalan işlemlerin yapılmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla Import Records satırının altına şu kontrol satırları eklenirse script kontrol altına alınmış olur.

If [ Get(LastError) = 1   //Kullanıcı vazgeçtiyse ]
   Show Custom Dialog [ "İleti" ; "Kullanıcı işlemi durdurdu." ]
   Exit Script [ Text Result:    ]
Else If [ Get(LastError)   //Başka bir hata varsa ]
   Show Custom Dialog [ "İleti" ; "İşlem sırasında hata oluştu, hata kodu: " &  Get(LastError) ]
   Exit Script [ Text Result:    ]
End If